Cáp 3 lõi cách điện Pvc 0,6/1(1,2)kV

Cáp 3 lõi cách điện Pvc 0,6/1(1,2)kV

Mã sản phẩm:
Pvc 0,6/1(1,2)kV

Mô tả

Cáp 3 lõi cách điện Pvc 0,6/1(1,2)kV

v28