Cáp 4 lõi cách điện XLPE 0,6/1(1,2)kV & cáp tổng pha

Thông số kĩ thuật: 

Cáp 4 lõi cách điện XLPE 0,6/1(1,2)kV & cáp tổng pha

v41 v42