Cáp thông tin

  • Hãng sản xuất Cáp điện phú thái
  • Bảo hành năm

Dây ăng-ten và dây điện thoại bọc dầu / antenna & telephone cables

Thông số kỹ thuât :

v12

v11 v13