Thiết bị điện Series V20 / V20SM

Thông số kĩ thuật: 

Đóng gói : 

  • Loại chỉ có mặt lỗ 20 chiếc/hộp . 200 chiếc/thùng
  • Loại có ổ cắm 10 chiếc/hộp . 100 chiếc/ thùng

35 36_03